• Enpresa-jardueraren eta garapen iraunkorraren arteko loturaren ikuspegi holistikoa

    Garapen Iraunkorreko Helburuak lortzeari, enpresa-jarduerari eta Ekonomia Zirkularrari buruzko ikerketa-taldea

Ekonomia Zirkularra, garapen iraunkorreko helburuak lortzeari, enpresa-jarduerari eta ekonomia zirkularrari buruzko ikerketa-taldea da. Talde hau jakintza-arlo askotako UPV/EHUko Irakasle eta Ikertzaileek (IRI) osatzen dute.

Helburuak

Garapen iraunkorreko helburuak.

Garapen iraunkorreko helburuak (GIH) 2015ean ezarri zituen NBEk, pobreziari amaiera emateko, planeta babesteko eta mundu osoko pertsonen bizitzak eta perspektibak hobetzeko. Enpresa-munduak funtsezko zeregina du helburu horiek lortzeko; horregatik, talde honek eragile honen azterketan fokua jartzen du. Ikuspegi horretatik, GIHen kontzeptuak lotura handia izango luke Erantzukizun Sozial Korporatiboa (ESK), enpresek sortutako hiru inpaktu motatan oinarritzen dena: ekonomikoak, ingurumenekoak eta sozialak. Gainera, dimentsio soziala nabarmendu behar da. Bestalde, kontzeptua, Ekonomia Zirkularra, aurrez azaldutako bi kontzeptuekin lerrokatuta dago, iraunkortasunarekin eta ESKarekin.

Gainera, helburu hori lortzeko, honako ekintza hauek gauzatuko dira:

.

Gradu eta graduondokoen eremuan lankidetza, ekonomia zirkularraren erronkei egokitutako talentua sortzeko.

.

Ekonomia zirkularraren sektorearentzat interesgarriak diren saioak eta jardunaldiak antolatzea.

.

Ordezkaritza- eta lan-foroetan, biltzarretan eta azoketan parte hartzea.

Garapen Iraunkorreko Helburuak lortzeari, enpresa-jarduerari eta Ekonomia Zirkularrari buruzko ikerketa-taldea
IT 1679-22